Masz pytania lub wątpliwości? 61 426 23 77

BILET ZA ZETA

BILET ZA ZETA
17 sierpnia 2021 Alicja Łyskawa

BILET ZA ZETA
to miesięczny imienny bilet sieciowy dla uczniów szkół podstawowych, który można kupić za 1 zł.
Przy zakupie niezbędne jest okazanie legitymacji szkolnej dziecka oraz złożenie podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego, oświadczenia o miejscu zamieszkania dziecka (druk oświadczenia można pobrać poniżej lub w punkcie sprzedaży biletów).

 

 

Pobierz oświadczenie:   http://www.mpk.gniezno.pl//files/medias/image/Owiadczenie BILET ZA ZETA FINA.pdf