Masz pytania lub wątpliwości? 61 426 23 77

Cennik biletów MPK

Ceny biletów obowiązują od 1 marca 2016 r.

Bilety jednorazowe

Rodzaj biletuCena biletu normalnegoCena biletu ulgowego
Bilet jednorazowy2,70 zł1,35 zł
Bilet 60-minutowy*4,00 zł2,00 zł
Bilet 24-godzinny*10,00 zł5,00 zł
Bilet jednorazowy rodzinny7,00 zł-
* Bilet dostępny jedynie u prowadzącego pojazd oraz w systemach dystrybucji elektronicznej (przez telefon komórkowy i przez internet).

Bilety okresowe

Rodzaj biletuCena biletu normalnegoCena biletu ulgowego
Bilet miesięczny imienny na 1 linię68,00 zł34,00 zł
Bilet miesięczny imienny na 2 linie84,00 zł42,00 zł
Bilet miesięczny imienny sieciowy92,00 zł46,00 zł
Bilet miesięczny sieciowy na okaziciela135,00 zł-
Bilet miesięczny wakacyjny34,00 zł-
Bilet 10-cio dniowy imienny na 1 linię30,00 zł15,00 zł
Bilet 10-cio dniowy imienny na 2 linie34,00 zł17,00 zł
Bilet 10-cio dniowy imienny sieciowy38,00 zł19,00 zł
Bilet 60-cio dniowy imienny na 1 linię128,00 zł64,00 zł
Bilet 60-cio dniowy imienny na 2 linie152,00 zł76,00 zł
Bilet 60-cio dniowy imienny sieciowy168,00 zł84,00 zł
Bilet kwartalny imienny na 1 linię190,00 zł95,00 zł
Bilet kwartalny imienny na 2 linie230,00 zł115,00 zł
Bilet kwartalny imienny sieciowy250,00 zł125,00 zł
Bilet studencki imienny sieciowy-200,00 zł
Bilet miesięczny zintegrowany sieciowy**70,00 zł35,00 zł
Bilet miesięczny imienny na 1 linię
Rodzina 3+
51,00 zł17,00 zł
Bilet miesięczny imienny na 2 linie
Rodzina 3+
63,00 zł21,00 zł
Bilet miesięczny sieciowy Rodzina 3+69,00 zł23,00 zł
** bilet ważny łącznie z kolejowym biletem miesięcznym imiennym Przewozów Regionalnych lub Kolei Wielkopolskich w czasie jego obowiązywania, stanowiące dopłatę do biletu kolejowego

Terminy ważności biletów

 • Bilet miesięczny imienny ważny jest od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
 • Bilet 10-cio dniowy imienny ważny jest przez 10 kolejnych dni od dowolnej daty wskazanej przez pasażera.
 • Bilet 60-cio dniowy imienny ważny jest przez 60 kolejnych dni od dowolnej daty wskazanej przez pasażera.
 • Bilet kwartalny imienny jest ważny przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe

Osoby uprawnione do przejazdu

Do przejazdów na postawie biletu miesięcznego imiennego, 10-cio dniowego imiennego oraz 60-cio dniowego imiennego uprawniona jest osoba, na rzecz której bilet jest wydany, wraz z dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

 • Bilet 60-minutowy upoważnia do nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych MPK Sp. z o.o. w Gnieźnie w ciągu 60 minut od jego skasowania.
 • Bilet 24 h uprawnia jedną osobę do wielokrotnego przejazdu dowolnym autobusem, dowolnej linii w okresie 24 godzin od jego skasowania.
 • Bilet jednorazowy rodzinny – jeden przejazd (we wszystkie dni tygodnia): 2 osoby dorosłe i max 4 dzieci (własnych lub przysposobionych) lub 1 osoba dorosła i max. 5 dzieci (własnych i przysposobionych) – dzieci do 18 lat.

Uwaga: rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są do okazania podczas kontroli dokumentu tożsamości oraz dowolnego dokumentu stwierdzającego tożsamość dziecka.

Opłaty dodatkowe

Opłaty dodatkowe:

 • za przejazd osób bez ważnego biletu na wszystkich liniach – 162,00 zł.
 • za jazdę bez dokumentu uprawniającego do ulgi lub przejazdu bezpłatnego – 54,00 zł.
 • za przewóz zwierząt i rzeczy bez ważnego biletu na wszystkich liniach – 54,00 zł.
 • za przewóz zwierząt i rzeczy nie dopuszczonych do przewozu – 54,00 zł.
 • za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny podróżny zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości 405,00 zł.
 • opłata manipulacyjna uwzględniająca ponoszone przez przewoźnika koszty związane ze zwrotem lub umorzeniem dodatkowej opłaty wynosi 16,20 zł.

Wysokość opłaty dodatkowej obniża się w przypadku:

natychmiastowego uiszczenia opłaty u kontrolera lub najpóźniej następnego dnia roboczego w kasach Spółki opłata wynosi:

 • za brak biletu 81,00 zł.
 • za bilet opłacony w cenie niższej niż wartość biletu na danej trasie 27,00 zł.
 • za przewóz zwierząt i rzeczy bez ważnego biletu 27,00 zł.

uiszczenia opłaty w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty opłata wynosi:

 • za brak biletu 105,30 zł.
 • za bilet opłacony w cenie niższej niż wartość biletu na danej trasie 35,10 zł.
 • za przewóz zwierząt i rzeczy bez ważnego biletu 35,10 zł.

Opłacie za przewóz zwierząt i rzeczy nie podlegają:

 • wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepełnosprawna,
 • wózki dziecięce,
 • przedmioty niezajmujące dodatkowego miejsca w pojeździe,
 • przedmioty przestrzenne, podłużne i płaskie nieprzekraczające wymiarów:
  65 x 45 x 25 cm
  12 x 12 x 150 cm
  90 x 75 x 10 cm
 • małe zwierzęta trzymane na kolanach lub rękach,
 • pies przewodnik osoby ociemniałej zaliczonej do I grupy inwalidztwa.

Ceny biletów zawierają 8% podatku VAT.
Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z biletów „Rodzina 3+” jest Karta Dużej Rodziny przyznawana przez Prezydenta Miasta Gniezna.
Na liniach MPK w Gnieźnie obowiązują bilety z nadrukiem „MPK Sp. z o.o. w Gnieźnie”.
Pobierz regulamin przewozów MPK Gniezno.