Masz pytania lub wątpliwości? 61 426 23 77

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://komunikacja.gniezno.pl.

W niniejszej Polityce Prywatności Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie (dalej: MPK Sp. z o. o. w Gnieźnie), przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym sposób ich ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa zbieranym za pośrednictwem strony internetowej danych.

Jako Administrator Państwa danych osobowych, zobowiązujemy się do należytej ochrony informacji i danych osobowych, dotyczących Użytkowników odwiedzających stronę internetową https://komunikacja.gniezno.pl. oraz korzystających z aplikacji udostępnionych na tej stronie przez MPK Sp. z o. o. w Gnieźnie. Jednocześnie podkreślamy, że MPK Sp. z o. o. w Gnieźnie przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami.

 1. Definicje
 1. Administrator Danych Osobowych – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o., ul. Wesoła 7, 62-200 Gniezno, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000035448, posiadająca NIP: 784-10-07-866, REGON: 630967846, która jako Administrator portalu prowadzonego na stronie internetowej:  https://komunikacja.gniezno.pl. przetwarza dane Użytkowników. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod numerem telefonu: 61 426 23 77 oraz za pośrednictwem adresu e-mail:
 2. Aplikacja – oprogramowania oferowane przez MPK Sp. z o. o. w Gnieźnie Użytkownikom za pośrednictwem urządzeń, dostępne na stronie internetowej Administratora.
 3. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona pod adresem https://komunikacja.gniezno.pl, której Administratorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Gnieźnie.
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej lub aplikacji (komputer, urządzenie mobilne).
 5. Użytkownik – oznacza podmiot, który korzysta ze strony internetowej lub aplikacji Administratora, którego dane osobowe są przetwarzane przez MPK Sp. z o. o. w Gnieźnie.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L z 2016 r. Nr 119).

 

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Za ich pośrednictwem Administrator zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, przy czym bez podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail nie ma możliwości wysłania formularza.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w sposób wskazany w niniejszej Polityce Prywatności są przetwarzane przez MPK Sp. z o. o. w Gnieźnie na podstawie  art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze i art. 6 ust. 1
lit. f) RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których te dane są zbierane i przetwarzane przez MPK Sp. z o. o. w Gnieźnie.

 

Cele przetwarzanych danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej

Formularz kontaktowy – dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu skontaktowania się z Użytkownikiem, analizy i udzielenia odpowiedzi przez MPK Sp. z o. o. w Gnieźnie na zapytania przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź poprzez wiadomość elektroniczną. W celu wypełnienia formularza kontaktowego konieczne jest podanie imienia, nazwiska i adresu email, przy czym bez podania imienia, nazwiska i adresu email nie ma możliwości wysłania ww. formularza. Zakres zbieranych danych jest niezbędny do udzielenia odpowiedzi osobie, która kontaktuje się z MPK Sp. z o. o. w Gnieźnie za pomocą formularza. Podanie danych osobowych ma na celu usprawnienie komunikacji i jest dobrowolne.

Wyjaśniamy, że wysłanie wiadomości e-mail będzie traktowane jako zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, a tym samym wyrażenie zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz danych osobowych zawartych w treści wiadomości e-mail.

 

Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników, w związku z realizacją celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności będą przetwarzane przez Administratora do czasu rozpatrzenia sprawy zgłoszonej przez Użytkownika, w tym ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy na drodze postępowania administracyjnego.

W przypadku cofnięcia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez MPK Sp. z o. w Gnieźnie we wskazanych celach, dane te nie będą przetwarzane, chyba że istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania.

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

 

Jakie masz prawa do swoich danych na gruncie RODO

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora:

 1. dostępu do podanych przez Użytkowników danych osobowych, które dotyczą tych Użytkowników (art. 15 RODO);
 2. sprostowania danych (art. 16 RODO);
 3. usunięcia podanych przez Użytkowników danych osobowych tj. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika (art. 18 RODO);
 5. przeniesienia danych osobowych Użytkownika (art. 20 RODO);
 6. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikom przysługuje ponadto prawo – w przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. 6 ust. 1 lit f) RODO, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Użytkowników objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych, które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Rozpatrzenie wniosku o realizację w/w praw jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji albo odmówić rozpoznania wniosku.

Powyższe prawa Użytkownicy mogą realizować w następujący sposób:

 • poprzez przesłanie pisemnego żądania do Administratora Danych Osobowych na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wesoła 7, 62-200 Gniezno

Administrator będzie rozpatrywał tylko takie żądania (przesłane zarówno za pośrednictwem e-mail lub pisemnie), które pozwolą na zidentyfikowanie osoby, której dane dotyczą (Użytkownika).

 

Skarga do organu nadzoru

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż udostępnione nam dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.

 

Gdzie przesyłamy dane

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być w zależności od celu przetwarzania: organizator publicznego transportu zbiorowego, pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty uprawnione do kontroli biletów.

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Dane Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez MPK Sp. z o. o. w Gnieźnie w celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (za pośrednictwem Strony Internetowej i Aplikacji) jednak wobec tych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, a także dane te nie będą profilowane.

 

Zmiany Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub wytyczne organów.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki prywatności w ostatniej wersji.

09.05.2019 r.